دوست دارم

دوست دارم دستم به اونی که دوستش دارم برسه و بگیرمش
کلی کتکش بزنم و یهو وسط کتک بگم :
" آخه دیوونه ! دلم واست تنگ میشه"
اینقدر از من دور نباش خب ؟ " ....


/ 1 نظر / 8 بازدید
هادی

عالی بود لذت بردم مرسی سری هم به ما بزن