دوست دارم

رفت تموم یادگاریاشو برد منو به خاطراتمون سپرد

قلب من ضربه خورد نپرس که بعد تو چی اومده سرم

 رفتنت نه نمیشه باورم تورو دوست دارم

با اینکه شکستی غرورمو بازم دوست دارم

هر جا که برم به تو پرته حواسم

دوست دارم تورو دوست دارم

 دوست دارم منو از اشکام بشناسم

که بفهمی روت حساسم

طاقتم کمه مگه بی عشقت میتونم

تورو باید برگردونم طاقتم کمه دیگه بسمه

تو رفتیو به خاطرت به هرچی پشت پا زدم

میخواستم از دلم بری ولی دوباره جا زدم

چشامو بستمو فقط تورو صدا زدم

دوسـت دارم تورو دوسـت دارم

(آرمیتا با این که دیگه ندارمت ولی دوست دارم تا ابد) 

/ 0 نظر / 35 بازدید