آرمیتا هیچ وقت نمیبخشمت... :(

چه زود فراموش می شوم
انگار سال هاست که مرده ام
انگار از اول اصلاً نبوده ام
اما هنوز ذهن زخمی ام 
            یاد تو را نشانه می رود .
کاش قلبم اسباب بازیت نبود ، تا اینقدر نمی شکست ...
----------------------------------------
خوش به حال تو که تنها نیستی ...
----------------------------------------
قلبم بازیچه ی زنگ های تفریحت بود

آخه خدای من ! 
با تمام کارایی که باهام کرد حتی یه لحظه هم دلت برام نسوخت ؟!!

آرمیتا هیچ وقت نمیبخشمت با این که قده خدا دوست داشتم و دارم عاشقت بودم و هستم قلب منو شکستی پا گذشتی رو قلب و احساساتم این بی رحمی تو را فراموش نمیکنم.

 

خودت میدونی که بدونه تو من چی حالی میشم

 

 

بدونه صدای تو بدونه نفس های تو....

این نبود حق عشقی که به پایت ریختم
هیچ کس مثل من دوستت نداشت

هیچ کس اندازه من دوستت نخواهد داشت ...

مطمئن باش 

گریهدل شکستهگریهدل شکستهگریه

/ 0 نظر / 8 بازدید