بدون من ..... خوشی نه؟

میدونم وقتی که رفتم از خوشحالی داشتی بال در میاوردی.....

آره من واست کم بودم تو ارزشت خیلی بیشتر بود.....

ولی من چی؟

من که زندگیمو به پات ریختم من که عاشقت بودم....

چرا با من ؟!!!

کاش آن لحظه که تقدیم توشد هستی من

میسپردم که مواظب باشی جنس این جام بلوراست

و پر از عشق و غرور مبادا بازیچه شود...میشکند!!

/ 0 نظر / 8 بازدید