این گل

بگیر این گل از من یاد بودی که تنها لایق این گل تو بودی

فراوان آمدند این گل بگیرند ندادم چون عزیز من تو بودی

http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com    http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com     http://roozgozar.com


http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com

/ 1 نظر / 9 بازدید
نیکا

سلام امیدوارم هرچه زودتر به عشقت برسی و هیچ وقت هم ازش جدا نشی......[نیشخند][نیشخند] مرسی از وب خوبت