گل من دوستت دارم خانومی ...

دیوانه وار عاشقت شدم

چرا که مهربانی را در وجودت دیدم

با چشمانت وجودم را دگرگون ساختی

و اگر نبودی هرگز عاشق نمیشدم

نه تو از عشق من دست میکشی

و نه قلب من از عشق تو روی گردان میشود

سوگند که وجود تو در سرنوشت من نوشته شده است

/ 0 نظر / 7 بازدید