چشای تو

بعضـــی از سردرد هــــا نـــــــه با چایی خوب میشـــــــــه

نــــــــه با ژلفن و نه حتی بــا خوابــــــــ!

بعضی از سردرد ها فقط با دیدن اونــــــ دو تا چشــــــــای تو خوب میشـــــه!

 

اخمهـــــــای تــــــو بالاتـــــــریــــــــــن لــــــــــذت دنیاســـــت..

ای بهانهـ تمـــــــام لوس شـــدن های مـــــن ..!

/ 0 نظر / 7 بازدید