دیوانه وار عاشقتM


دیوانه وار عاشقت شدم چرا که مهربانی را در وجودت دیدم

با چشمانت وجودم را دگرگون ساختی و اگر تو نبودی هرگز عاشق نمیشدم

نه تو از عشق من دست میکشی و نه قلب من از عشقت روی گردان میشود

سوگند که وجود تو در سرنوشت من نوشته شده است

میخوامت اونم با تمام وجودم

/ 0 نظر / 11 بازدید