عـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــقــــــتـــــــم

قربون چشمات بشم من الهی دردت به جونم همه  وجودمی مهربونم

ناناز من فدات بشم دلم برات تنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

دوست دارم نه واسه اینکه دوسم داری

دوست دارم چون تو و وجودت واسم عزیزی 

دوست دارم چون همه زندگیم شدی

دوست دارم چون وقتی باهاتم نه چیزی کم دارم نه چیزی غیر از تو می خوام

وقتی کنارمم هستی دلم واست تنگ میشه گلم

برای تو که بیت بیت وجود غزلیست عاشقانه برای بودنت

❤دوست دارم خــــیــــلـــــیـــــ زیــــاد❤

❤عاشقتم دیوونه وار❤

 

/ 0 نظر / 6 بازدید