دیوانه وار عاشقتم ..........

سلام گل قشنگم

میخواستم بگم دلم برات تنگ شده ! ولی هر چی فکر میکنم

میبینم دل خیلی کمه ..... باید بگم تمام وجودم برات تنگ شده....

میخواستم بگم جات تو قلبمه! ولی قلب خیلی کوچیکه....

باید بگم جات تو تک تک سلولهای بدنمه....

میخواستم بگم دوستت دارم ! ولی دوستت دارم خیلی کمه...

باید بگم دیوانه وار عاشقتم...ساحلم وقتی نیستی

دریای زندگیم همش طوفانی میشه

/ 0 نظر / 8 بازدید